https://www.facebook.com/peter.au.718?hc_ref=NEWSFEED" />

.23-6-60--...แผนพัฒน์ 13 กว่างซี ทุ่มพัฒนาระบบคมนาคมหลายมิติ….

.
.
.
.
https://www.facebook.com/peter.au.718?hc_ref=NEWSFEED
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
โพสต์: 13555
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 21 พ.ค. 2015 12:14 pm
กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ

.23-6-60--...แผนพัฒน์ 13 กว่างซี ทุ่มพัฒนาระบบคมนาคมหลายมิติ….

โพสต์โดย admin » เสาร์ 24 มิ.ย. 2017 5:22 pm

.23-6-60--...แผนพัฒน์ 13 กว่างซี ทุ่มพัฒนาระบบคมนาคมหลายมิติ….
....เมื่อไม่นานมานี้.. กรมคมนาคมเขตฯกว่างซีจ้วง..ได้ออกประกาศ.."แผนงานพัฒนาการคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการของกว่างซี" ระยะ 5 ปี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 (ระหว่างปี 2559-2563) โดยมุ่งพัฒนาให้กว่างซี...มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรอบด้าน…
-------------------------------------------------
19424292_899617766854349_3733005285428792253_n.jpg
19424292_899617766854349_3733005285428792253_n.jpg (64.26 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง

...เป้าหมายการพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ของกว่างซีมีดังนี้…
1/ ระบบรางมี…'นครหนานหนิง'เป็นชุมทางรถไฟวางเป้าหมายว่า...จะเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟให้ได้ระยะทางราว 6,000 กิโลเมตร...แบ่งเป็นรถไฟความเร็วสูง 2,000 กิโลเมตร...และพัฒนาเส้นทางรถไฟระบบรางคู่และระบบไฟฟ้า (electrified) ในอีกหลายเส้นทางให้ได้มาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ…
2/ ทางหลวง...วางเป้าหมายว่า...จะก่อสร้างทางหลวงในมณฑลให้ได้ระยะทาง 1.3 แสนกิโลเมตร แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษระยะทาง 7,000 กิโลเมตร...ผ่านเข้าอำเภอต่างๆ ให้ได้ 97% ขึ้นไป…
3/ ทางแม่น้ำ(ซีเจียง).. เร่งผลักดันการพัฒนา โครงข่ายการขนส่งทางแม่น้ำ 1 เส้นทางหลัก 7 เส้นทางสาขา(แม่น้ำสาขาย่อยของ แม่น้ำซีเจียง) โดยวางเป้าหมายว่า...จะพัฒนาร่องน้ำที่สามารถรองรับเรือขนาดพันตันขึ้นไปให้ได้...ระยะทางมากกว่า 1,500 กิโลเมตร ท่าเรือแม่น้ำสามารถรองรับการขนถ่ายโดยรวม 150 ล้านตัน…
4/ ทางทะเล(อ่าวเป่ยปู้) .. เร่งพัฒนาให้ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยวางเป้าหมายว่า...จะพัฒนาให้ท่าเรือรอบอ่าวเป้ยปู้ มีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้า 450 ล้านตันและรองรับการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 10 ล้านTEUs….
5/ ทางอากาศวางเป้าหมายว่า....จะขยายและพัฒนาโครงข่ายการบินพลเรือน ย้ายที่ตั้งสนามบินใหม่..และสร้างสนามบินแห่งใหม่ 9 แห่ง ภายในเขตฯกว่างซี... เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 35 ล้านคน/-ครั้ง และแต่ละอำเภอ/ตำบล สามารถเดินทางไปใช้บริการเที่ยวบินได้ภายในระยะเวลาประมาณ 1.5 ชม….
----------------------------------------------
.....ข่าว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง-ภาพเน็ตทั่วไป
-------------------------------------------------
฿฿฿ --- มองเขา แล้วมามองเรา...การวางแผน ปูทางพัฒนาเมืองกว่างสีเพื่ออนาคตที่ดีกว่า...
....เราแค่เจอโจทย์รถไฟความเร็วสูง จากจีน...ก็มึนกันทั้งประเทศแล้ว...ถ้าเจอโจทย์ทางหลวง / ทางอากาศ / ทางน้ำ / ทางทะเล...สงสัยต้องปิดประเทศ ทะเลาะกันทั้งเมือง มันยุ่งยากอะไรหนักหนากันจัง...
....ในปี 2559 สำนักงานทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีน China’s Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) ได้ประกาศให้แต่ละมณฑลสามารถปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำได้ตามความเหมาะสม...ของสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้อย่างอิสระ...และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น....
19429943_899618566854269_4483924986177896251_n.jpg
19429943_899618566854269_4483924986177896251_n.jpg (38.05 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19420666_899618430187616_2956352333502227766_n.jpg
19420666_899618430187616_2956352333502227766_n.jpg (77.16 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19423978_899618320187627_8797934372936282058_n.jpg
19423978_899618320187627_8797934372936282058_n.jpg (49.47 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19424005_899618636854262_10181043345313317_n.jpg
19424005_899618636854262_10181043345313317_n.jpg (103.38 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19424072_899617770187682_9147217271484357209_n.jpg
19424072_899617770187682_9147217271484357209_n.jpg (87.71 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19417466_899618560187603_4758377915219666877_o.jpg
19417466_899618560187603_4758377915219666877_o.jpg (379.56 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19420384_899617830187676_2401137219481555553_n.jpg
19420384_899617830187676_2401137219481555553_n.jpg (67.94 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19420466_899618323520960_588597183559138402_n.jpg
19420466_899618323520960_588597183559138402_n.jpg (70.92 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19420560_899617820187677_411025982497589976_n.jpg
19420560_899617820187677_411025982497589976_n.jpg (45.27 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399576_899618433520949_5691160898023932420_n.jpg
19399576_899618433520949_5691160898023932420_n.jpg (38.75 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399616_899617873521005_320981236977309301_n.jpg
19399616_899617873521005_320981236977309301_n.jpg (87.36 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399742_899617866854339_943571424570359211_n.jpg
19399742_899617866854339_943571424570359211_n.jpg (23.12 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399822_899618076854318_2630111870294481871_n.jpg
19399822_899618076854318_2630111870294481871_n.jpg (107.44 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19400634_899618126854313_2792551664517671435_o.jpg
19400634_899618126854313_2792551664517671435_o.jpg (197.52 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19397095_899617916854334_8085208269853091521_n.jpg
19397095_899617916854334_8085208269853091521_n.jpg (33.61 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399079_899618250187634_6277330099891010448_n.jpg
19399079_899618250187634_6277330099891010448_n.jpg (141.26 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399108_899617930187666_806431622241384390_n.jpg
19399108_899617930187666_806431622241384390_n.jpg (20.98 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399179_899618466854279_698716583487153505_n.jpg
19399179_899618466854279_698716583487153505_n.jpg (52.83 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19399361_899618073520985_3350122227918446447_n.jpg
19399361_899618073520985_3350122227918446447_n.jpg (40.03 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19396926_899617433521049_8581981138877566670_n.jpg
19396926_899617433521049_8581981138877566670_n.jpg (20.33 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19397083_899618153520977_4615166577403723980_n.jpg
19397083_899618153520977_4615166577403723980_n.jpg (42.8 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366546_899618236854302_1737732206242029072_n.jpg
19366546_899618236854302_1737732206242029072_n.jpg (46.42 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366590_899617756854350_3201875406649571068_n.jpg
19366590_899617756854350_3201875406649571068_n.jpg (44.21 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366602_899617420187717_6891748946225660585_n.jpg
19366602_899617420187717_6891748946225660585_n.jpg (27.7 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19388770_899618116854314_3224468489992342691_o.jpg
19388770_899618116854314_3224468489992342691_o.jpg (238.06 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19390952_899617940187665_2540392926953028684_o.jpg
19390952_899617940187665_2540392926953028684_o.jpg (94.46 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366284_899618346854291_8615320347216316522_n.jpg
19366284_899618346854291_8615320347216316522_n.jpg (47.96 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366372_899617813521011_6698786655194756638_n.jpg
19366372_899617813521011_6698786655194756638_n.jpg (61.55 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366403_899617490187710_2031738164787060949_n.jpg
19366403_899617490187710_2031738164787060949_n.jpg (29.51 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366470_899618270187632_1259356877763631943_n.jpg
19366470_899618270187632_1259356877763631943_n.jpg (113.5 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366485_899617486854377_858497018827229_n.jpg
19366485_899617486854377_858497018827229_n.jpg (48.72 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366528_899617983520994_8493309677622305059_n.jpg
19366528_899617983520994_8493309677622305059_n.jpg (25.31 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19453181_899618080187651_4685949134832989259_o.jpg
19453181_899618080187651_4685949134832989259_o.jpg (149.66 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
-PAXP-deijE.gif
-PAXP-deijE.gif (43 ไบต์) เปิดดู 485 ครั้ง
19250714_899618526854273_626207492742603780_o.jpg
19250714_899618526854273_626207492742603780_o.jpg (159.12 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19366251_899617890187670_981559015593513420_n.jpg
19366251_899617890187670_981559015593513420_n.jpg (56.42 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19430199_899617430187716_9049546638378318296_n.jpg
19430199_899617430187716_9049546638378318296_n.jpg (45.98 KiB) เปิดดู 485 ครั้ง
19437273_899617470187712_7771249124208790569_n.jpg
19437273_899617470187712_7771249124208790569_n.jpg (52.58 KiB) เปิดดู 485 ครั้งย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron