หน้า 1 จากทั้งหมด 1

19. สู่การศึกษาในอุดมคติ

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:40 pm
โดย admin
19. สู่การศึกษาในอุดมคติ
11817218_377440142452366_5858971080569241506_n.jpg
11817218_377440142452366_5858971080569241506_n.jpg (50.18 KiB) เปิดดู 219 ครั้ง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จเพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถือว่าเป็นระยะเวลาของการสร้างชาติ (nation building) ทั้งนี้เนื่องจากว่า กรุงเทพฯเพิ่งจะได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แทนกรุงธนบุรีและกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายลงไปได้ไม่นาน การสร้างวัดวาอาราม และสร้างมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่วัดโพธิ์จึงเป็นพระราชกรณีกิจที่สำคัญของรัชกาลที่3 รวมทั้งการสร้างชาติให้มั่นคงผ่านการทหาร เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ในรัชกาลที่1 ผู้ที่โดดเด่นคือนายทหาร ในรัชกาลที่2 ผู้ที่เป็นที่ทรงโปรดปรานคือเหล่าบรรดากวี หรือผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะหรืออักษรศาสตร์ และในรัชกาลที่3 ผู้ที่ได้รับการยกย่องในสังคมคือผู้ที่สร้างวัดวาอารามต่างๆ
ผลก็คือมีการสร้างวัดใหม่ รวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเก่าถึง73แห่งในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ว วัดอรุณฯและวัดโพธิ์ โดยมีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก
รัชกาลที่3ทรงมุ่งเน้นการสร้างวัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดไปได้ แต่ในอีกแง่หนึ่ง เป็นการละความเป็นตัวตนในนิยามของศาสนาพุทธ
ในโอกาสที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ รัชกาลที่3 ทรงโปรดให้สร้างพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนขนาดใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ฝีมือช่างสิบหมู่ของหลวง นับเป็นพระนอนที่มีความงามเป็นเลิศ
นอกจากนี้ พระองค์ยังวางรากฐานการศึกษาไทยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิชาการเพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ โดยทรงยกระดับวัดโพธิืให้เป็นศูนย์รวมของการศึกษาวิชาการต่างๆในสมัยนั้น
"ในโอกาสปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ครั้งใหญ่นี้ รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดำริว่า คนไทยขาดการเรียนรู้ ขาดประสบการณ์ เพราะไม่มีสถานที่ที่จะให้ความรู้ในวิชาการต่างๆ จึงทรงรวบรวมความรู้ทุกสาขามาจารึกเป็นตำราขึ้นไว้ เช่น ตำรายา ตำราหมอนวด ใครปวดเมื่อยขัดยอก ก็ให้ไปดูรูปฤาษีดัดตน (หล่อด้วยสังกะสีผสมดีบุก) จำนวน 82 รูป
"ในเวลาต่อมารูปฤาษีดัดตนชำรุดเสียหายไปมาก พวกขี้ยามาขโมยขายเป็นเศษโลหะหลายครั้ง ครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 จับได้เป็นหลักฐาน นายสุก ทหารรักษาวัง ขโมยเอาไป 16 รูป ปัจจุบัน ทางวัดได้ปั้นเพิ่มเติมขึ้นใหม่ แต่เข้าใจว่าจำนวนยังไม่ครบเท่าของเดิม
"ตำราวิชาการ ที่รัชกาลที่ 3 โปรดให้ทรงรวบรวมไว้ ผ่านการชำระตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำเป็นจารึกไว้ในแผ่นดินชนวน ประดับไว้ตามศาลา ให้มองเห็นได้ง่าย บางเรื่องเข้าใจยาก โปรดให้เขียนรูปแสดงไว้ด้วย
"ตำราวิชาการเหล่านี้ แบ่งเป็นสามหมู่ 1. วิชาหนังสือ หรืออักษรศาสตร์ ได้แก่ กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ 2. วิชาแพทย์ และ 3. วิชาช่าง เฉพาะวิชาช่าง มีภาพให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น ช่างเขียนภาพ และลาย ช่างหล่อ ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างประดับ ฯลฯ
http://knownhistory.blogspot.com/p/blog-page_9893.html
ทำให้มีการยกย่องว่า วัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์แห่งแรก รากฐานทางการศึกษาที่รัชกาลที่3ได้ทรงวางไว้ทำให้วัดโพธิ์เป็นมรดกที่ล้ำค่าทั้งทางศาสตร์และศิลป์ทางการศึกษาของไทยในเวลาต่อมา
thanong
10/8/2015

source
https://www.facebook.com/ThanongFanclub ... 0202452360