https://www.facebook.com/Siriwanna-Jill ... /timeline/" />

TPP แนวทางการเจรจา ในหัวข้อการเปิดตลาดสินค้า แบ่งเป็นสินค้า เกษตรกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ อุตสาหกรรม

.
.
.
FaceBook Page : Not Active
https://www.facebook.com/Siriwanna-Jill ... /timeline/
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
Administrator
โพสต์: 13278
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 21 พ.ค. 2015 12:14 pm
กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ

TPP แนวทางการเจรจา ในหัวข้อการเปิดตลาดสินค้า แบ่งเป็นสินค้า เกษตรกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ อุตสาหกรรม

โพสต์โดย admin » เสาร์ 10 ต.ค. 2015 12:54 pm

12118605_147922855558695_8226082912073593215_n.jpg
12118605_147922855558695_8226082912073593215_n.jpg (22.9 KiB) เปิดดู 217 ครั้ง

TPP แนวทางการเจรจา ในหัวข้อการเปิดตลาดสินค้า แบ่งเป็นสินค้า เกษตรกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ อุตสาหกรรม โดยข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ต้องการการเจรจา แบบทวิภาคี แบ่งสินค้าเป็น 4 ตะกร้า คือ
1.สินค้าที่ลดภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ทันที
2.สินค้าที่ลดภาษีนำเข้าภายใน 5 ปี
3.สินค้าที่ลดภาษีนำเข้าภายใน 10 ปี
4. สินค้าที่ยกเว้นการลดภาษี

#ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ สิทธิบัตรยาและการเข้าถึงยา ที่จำเป็น ขยายอายุสิทธิบัตร จาก 20 ปี ออกไปอีกไม่เกิน 5 ปี การผูกขาดข้อมูลยา 5 ปี สำหรับยาใหม่ และ 3 ปี สำหรับยาที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

ระบบการเชื่อมโยงสถานะ สิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยา (Patent Linkage System) และ สิทธิบัตรพืชและสัตว์ ไทยต้องเข้าร่วมอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV)

#แรงงาน ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้องยอมรับหลักการ ของปฏิญญา ILO ว่าด้วย หลักการและสิทธิบัตร ขั้นพื้นฐานในการทำงาน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การยกเลิกแรงงานเด็ก อย่างมีประสิทธิผล ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ขจัดการเลือกปฏิบัติ ในการจ้างงานและประกอบอาชีพ การยอมรับสิทธิ ในการร่วมเจรจาเสรีภาพ ในการสมาคม และการขจัดแรงงานบังคับ และการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ

#สิ่งแวดล้อม ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในความตกลงสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ 7 ฉบับ ลดภาษีสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ทั้งหมด และขยายขอบเขต ของมาตรการห้ามการค้า สินค้าของป่า ที่เก็บเกี่ยวโดยผิดกฎหมาย ร่างกรอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มีบทบัญญัติเฉพาะการอนุรักษ์ สัตว์ป่า การประมงทางทะเล และไม้แปรรูป หรือการลักลอบตัดต้นไม้

#การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้องไม่ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจไทยต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส สหรัฐฯ เห็นว่าไทยมีหน่วยงานของรัฐ ที่ทำหน้าที่บริหารเรื่องการจัดซื้อยา ของประเทศ ตามนโยบายสาธารณสุข ของประเทศ และเห็นว่า การดำเนินการ ของหน่วยงานของรัฐ ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตยา ของสหรัฐฯ เนื่องจากการบริหารจัดการ โดยรัฐบาล และกระบวนการจัดทำ บัญชียาหลักนั้น สามารถกีดกันสินค้ายา ของสหรัฐฯ ระหว่างการจัดซื้อ นอกจากนี้อาจมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น

#นโยบายการแข่งขัน ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ประเทศไทยฯ ต้องป้องกันพฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน และดูแลให้รัฐวิสาหกิจ ใช้อำนาจในลักษณะ ที่ไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้องกับพันธกรณี ในข้อตกลง

#การค้าบริการและการลงทุน ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้องเปิดให้ชาวต่างชาติ สามารถถือหุ้นได้ 100% ให้การโอนเงินทำได้โดยเสรี และไม่มีอุปสรรค ห้ามกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การบังคับ ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือกำหนดสัดส่วน ภายในประเทศ ต้องกำกับดูแลที่โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ ต้องมีการคุ้มครองการลงทุนจากการเวนคืน ต้องมีบทบัญญัติ เรื่องการอนุญาโตตุลาการ

#การเงินและการประกันภัย ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้องเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติ สามารถลงทุนได้ 100% มีการเปิดเสรีบริการทางการเงินใหม่ ให้เปิดให้มีบริการข้ามพรมแดน มีมาตรการกำกับดูแล ที่ไม่เป็นภาระต่อการทำธุรกิจ

#โทรคมนาคม ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้องทำให้ มีการเข้าถึงโครงข่าย และโครงสร้างพื้นฐาน ทางโทรคมนาคม อย่างเท่าเทียมกัน ต้องมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

#บริการจัดส่งด่วน ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้อง ไม่ให้ผู้ผูกขาดบริการไปรษณีย์ ใช้อำนาจผูกขาดไปในทางที่ เอาเปรียบผู้ให้บริการจัดส่งด่วน ในตลาด มีการปรับปรุงกระบวนการศุลกากร

#พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้อง ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าดิจิตอล นิยามคำว่าสินค้าดิจิตอล ให้ครอบคลุมสินค้าดิจิตอล ที่บรรจุอยู่ในวัสดุสื่อกลาง และ Virtual Goods เช่น ซอฟท์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล ให้งดเว้นการเก็บภาษีศุลกากร จากการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บภาษีสินค้าดิจิตอล ให้ประเมินราคาจากวัสดุสื่อกลาง มิใช่ราคาของข้อมูล ที่บรรจุในสื่อนั้น การยอมรับการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ ยืนยันสิทธิของผู้บริโภคในการเข้า ถึงอินเตอร์เน็ต และเลือกใช้ให้มีการส่งข้อมูลข้ามพรมแดนโดยเสรี และลดอุปสรรค ด้านการปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร บนอินเตอร์เน็ต

source
https://www.facebook.com/permalink.php? ... ry_index=0ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน