ย้อนคืนสู่การศึกษาในอุดมคติ

คุณSutthichai Janpongเป็นครูต่างจังหวัด เขียนเข้ามาว่า ต้องการให้ผมเขียนซีรี่ส์เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา:
"ขอบคุณครับอาจารย์ เป็นมุมมองเกี่ยวการปฎิรูปการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาให้คนในประเทศมีองค์ความรู้ ขบวนการคิดวิเคราะห์เท่าทันกับระบบทุนนิยม รวมถึงปลูกจิตสำนึกในส่วนรวมของสังคม
 • หัวข้อ
  ตอบกลับ
  แสดง
  โพสต์ล่าสุด
 • 24. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:49 pm
  0 ตอบกลับ
  696 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:49 pm
 • 23. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:48 pm
  0 ตอบกลับ
  557 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:48 pm
 • เฉลยQUIZ ภาพดวงตาของSauronเหมือนอะไร หรือสื่ออะไร?
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:46 pm
  0 ตอบกลับ
  515 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:46 pm
 • QUIZ ภาพดวงตาของSauronเหมือนอะไร หรือสื่ออะไร?
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:45 pm
  0 ตอบกลับ
  515 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:45 pm
 • 22. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:44 pm
  0 ตอบกลับ
  495 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:44 pm
 • 21. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:42 pm
  0 ตอบกลับ
  510 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:42 pm
 • แชร์ประสบการณ์ความรู้ จากสาขาวิชาทั้ง18ที่เป็นรากฐานของศิลปศาสตร์ แฟนคลับผู้ใดเคยเรียนหรือมีความรู้ในวิชาเหล่านี้มากที่ส
  โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:41 pm
  0 ตอบกลับ
  533 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:41 pm
 • 20. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:40 pm
  0 ตอบกลับ
  535 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:40 pm
 • 19. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:40 pm
  0 ตอบกลับ
  514 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:40 pm
 • 18. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:38 pm
  0 ตอบกลับ
  496 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:38 pm
 • 17. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:38 pm
  0 ตอบกลับ
  482 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:38 pm
 • มีหลายคนบ่นว่าซีรี่ส์การศึกษานี้ไม่สนุก น่าเบื่อครูอาจารย์ไม่อ่านกัน เลยขอจบแค่นี้ก็แล้วกัน เพราะว่าไม่ถนัดด้านนี้
  โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:37 pm
  0 ตอบกลับ
  465 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:37 pm
 • 16. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:35 pm
  0 ตอบกลับ
  462 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:35 pm
 • 15. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:34 pm
  0 ตอบกลับ
  480 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:34 pm
 • 14. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:33 pm
  0 ตอบกลับ
  461 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:33 pm
 • 13. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:32 pm
  0 ตอบกลับ
  478 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:32 pm
 • 12. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:31 pm
  0 ตอบกลับ
  443 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:31 pm
 • 11. สู่การศึกษาในอุดมคติเฉลยQUIZ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:30 pm
  0 ตอบกลับ
  487 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:30 pm
 • 10. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:28 pm
  0 ตอบกลับ
  441 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:28 pm
 • 9. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:13 pm
  0 ตอบกลับ
  482 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:13 pm
 • QUIZ ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้Steve Jobsยิ่งใหญ่กว่าBill Gatesอย่างเทียบกันไม่ได้คืออะไร?
  โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:12 pm
  0 ตอบกลับ
  412 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:12 pm
 • QUIZ ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้Steve Jobsยิ่งใหญ่กว่าBill Gatesอย่างเทียบกันไม่ได้คืออะไร?
  โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:11 pm
  0 ตอบกลับ
  429 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:11 pm
 • 8. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:02 pm
  0 ตอบกลับ
  490 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 2:02 pm
 • 7. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 1:50 pm
  0 ตอบกลับ
  690 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 1:50 pm
 • 6. สู่การศึกษาในอุดมคติ
  ไฟล์แนบ โดย admin » พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 12:46 pm
  0 ตอบกลับ
  455 แสดง
  โพสต์ล่าสุด โดย admin ดูข้อความล่าสุด
  พฤหัสฯ. 13 ส.ค. 2015 12:46 pm

ย้อนกลับหน้าหลัก

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

การอนุญาตของคุณในบอร์ดนี้

ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

cron